Công suất là gì?

Công suất ( tiếng anh có nghĩa là Power và được kí hiệu là P ) là một đại lượng cho biết công thực hiện (được kí hiệu là ΔW ) hay năng lượng biến đổi ( kí hiệu là ΔE ) trong một khoảng thời gian nhất định nào đó ( kí hiệu T = Δt )

Ta có công thức tính công suất tiêu thụ như sau:

  hay ở dạng vi phân  .

Công thức tính công suất trung bình như sau:

Đơn vị đo tiêu chuẩn của công suất là Watt (1 Watt=1 J/s). Ngoài ra người ta còn sử dụng các đơn vị khác như Kw, Mw, …

Kw là gì?

Như trên ta đã biết watt ( W ) là đơn vị đo của công suất. Chính vì thế nên Kw cũng chính là một đại lượng dùng để đo công suất ta có: 1Kw = 1000w.

Đổi đơn vị tính công suất

Dưới đây là bảng đổi các đơn vị tính công suất cho các bạn tham khảo

1Kw=
1000w = 0.001Kw
1.34102209 hp = 0.745699872 Kw
1 000 000 milliwatts = 0.000001 Kw
0.001(1/1000) megawatt (MW) = 1 000 Kw
0.000001 (1/1000000) gigawatt (GW) = 1 000 000 Kw

Công thức tính điện năng tiêu thụ của một máy bơm nước

Với mỗi máy bơm nước đều có ghi rõ công suất tiêu thụ trên mỗi máy bơm. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ công suất trên đấy ghi được tính như thế nào. Vậy công thức tính điện năng tiêu thụ của một máy bơm nước được tính như thế nào? Câu trả lời đây:

Công thức tính điện năng tiêu thụ của một máy bơm nước:

A= P.t

Với A: lượng điện tiêu thụ trong thời gian t; P: công suất ( đơn vị KW); t: thời gian sử dụng ( đơn vị giờ).

Ví dụ:

– Máy bơm chìm cho giếng khoan có công suất là 1.5KW, trong một ngày( máy bơm hoạt động trong 12h) lượng điện tiêu thụ sẽ được tính như sau:
Lượng điện tiêu thụ = 1.5 x 12 = 18Kwh. Với con số này ta có thể tính ra tiền điện một máy bơm sử dụng trong 1 ngày rồi đấy.

Công thức tính điện năng tiêu thụ được áp dụng với tất cả các loại máy như máy thổi khíbơm chìm nước thải, bơm đài phun …

Trả lời