Hiển thị một kết quả duy nhất


Bơm đài phun Sumoto

Bơm đài phun nước Sumoto

Bơm đài phun nước Sumoto W110-1 7.5w

Liên hệ
Công suất:7.5 Kw
Lưu Lượng:122 m³/h
Cột Áp:28 m

Bơm đài phun nước Sumoto

Bơm đài phun nước Sumoto W60-1 2.2kw

Liên hệ
Công suất:2.2 Kw
Lưu Lượng:78 m³/h
Cột Áp:18 m

Bơm đài phun nước Sumoto

Bơm đài phun nước Sumoto W60-2 4kw

Liên hệ
Công suất:4 Kw
Lưu Lượng:78 m³/h
Cột Áp:28 m

Bơm đài phun nước Sumoto

Bơm đài phun nước Sumoto W95-1 5.5kw

Liên hệ
Công suất:5.5 Kw
Lưu Lượng:122 m³/h
Cột Áp:22 m