Hiển thị một kết quả duy nhất


Bơm đài phun Lubi

Bơm đài phun nước Lubi

Bơm đài phun nước Lubi W110-1 7.5w

Liên hệ
  Lưu Lượng: 122 m³/h
  Cột Áp: 28 m

Bơm đài phun nước Lubi

Bơm đài phun nước Lubi W60-1 2.2kw

Liên hệ
  Lưu Lượng: 78 m³/h
  Cột Áp: 18 m

Bơm đài phun nước Lubi

Bơm đài phun nước Lubi W60-2 4kw

Liên hệ
  Lưu Lượng: 78 m³/h
  Cột Áp: 28 m

Bơm đài phun nước Lubi

Bơm đài phun nước Lubi W95-1 5.5kw

Liên hệ
  Lưu Lượng: 122 m³/h
  Cột Áp: 22 m