Hiển thị 13–24 trong 37 kết quả

Bơm chìm giếng khoan Peroni model PR 3 inch ∅90

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 3SDm2.5/37 1.5Kw

Bơm chìm giếng khoan Peroni model PR 4 inch ∅110

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 4SD10/13 2.2Kw

Bơm chìm giếng khoan Peroni model PR 4 inch ∅110

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 4SD16/13 3Kw

Bơm chìm giếng khoan Peroni model PR 4 inch ∅110

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 4SD16/17 4Kw

Bơm chìm giếng khoan Peroni model PR 4 inch ∅110

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 4SD16/22 5.5Kw

Bơm chìm giếng khoan Peroni model PR 4 inch ∅110

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 4SD16/28 7.5Kw

Bơm chìm giếng khoan Peroni model PR 4 inch ∅110

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 4SD3/40 3Kw

Bơm chìm giếng khoan Peroni model PR 4 inch ∅110

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 4SD4/22 2.2Kw

Bơm chìm giếng khoan Peroni model PR 4 inch ∅110

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 4SD4/30 3.0Kw

Bơm chìm giếng khoan Peroni model PR 4 inch ∅110

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 4SD4/39 4.0Kw

Bơm chìm giếng khoan Peroni model PR 4 inch ∅110

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 4SD6/46 5.5Kw

Bơm chìm giếng khoan Peroni model PR 4 inch ∅110

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 4SD8/15 2.2Kw